Disclaimer

Algemeen

Your Floor BV, verleent u hierbij toegang tot yourfloor.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Your Floor BV en derden zijn aangeleverd. Your Floor BV behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of orderbevestiging van Your Floor BV.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Your Floor BV.

Alle informatie op de website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Your Floor BV en haar licentiegevers en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd.