FSC®-PEFC

Het commerciële beleid van Your Floor® Nederland richt zich niet alleen op de kwaliteit en de prijs van haar vloeren en houtproducten, maar ook op verantwoord & duurzaam bosbeheer.

Your Floor® Nederland hanteert enkele uitgangspunten voor de handel in haar laminaat en parket:

  • Your Floor® Nederland handelt conform de geldende wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal).
  • Your Floor® Nederland is tegen het illegaal kappen van hout en wil geen producten met illegaal gekapt hout verkopen.
  • Your Floor® Nederland verkoopt bij voorkeur vloeren uit duurzaam beheerde bossen en ondersteunt initiatieven om tot meer duurzaam gewonnen hout te komen.

Om kenbaar te maken dat hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd is zijn er diverse keurmerken voor duurzaam bosbeheer. Wereldwijd zijn er twee leidende keurmerken voor duurzaam bosbeheer: FSC® en PEFC. Beide keurmerken staan garant voor duurzaam bosbeheer. Dit wordt onderschreven door de Europese Commissie.

De Nederlandse Overheid buigt zich eveneens voor haar duurzame inkoop over de keurmerken voor duurzaam bosbeheer. Aan de hand van inkoopcriteria voor hout/houtproducten (TPAS) toetst een speciale commissie (TPAC) bestaande keurmerken. Tot nu toe zijn FSC®-Internationaal en PEFC-International goedgekeurd.

Your Floor® Nederland heeft de Chain of Custody voor PEFC.  

Vraag naar onze PEFC gecertificeerde producten!

  PEFC